Bioextrax utser Daniel Mackey till CFO

Bioextrax AB (publ.) fortsätter att växa och har utsett Daniel Mackey till Chief Financial Officer (CFO) Daniel Mackey ansluter till Bioextrax den 1:e april som CFO och kommer att ingå i ledningsgruppen. Bioextrax tidigare CFO, Lars Isaksson, kommer att fortsätta att stötta bolaget med redovisning och en del andra dagliga aktiviteter. Daniel har en Bachelor […]

Bioextrax ingår samarbetsavtal med en av världens ledande sockerproducenter avseende produktion av PHA

Bioextrax AB (publ.) ingår ett samarbetsavtal med en av världens ledande sockerproducenter. Den första delen av samarbetet ska vara klart första kvartalet 2023. Det kommer att möjliggöra för parterna att, tillsammans med ledande compounderare för biobaserade material, validera Bioextrax teknologi avseende PHA-produktion med sukros som råvara i 10-600 liters reaktorer och genomföra en ”commercial scale […]

Bioextrax utser Per Erik Velin till CCO

Bioextrax AB (publ.) fortsätter att växa och har utsett Per Erik Velin till Chief Commercial Officer (CCO). I övrigt kommer ledningsgruppen fortsatt bestå av Edvard Hall som VD, Mohammad H.A. Ibrahim som CTO, Klas Ingstorp som COO och Richard Tooby som går över till en roll som Head of Special Projects. Per Erik Velin ansluter till […]

Bioextrax utser Klas Ingstorp till Chief Operating Officer (COO)

Bioextrax AB (publ.) har utsett Klas Ingstorp till COO och Klas kommer ingå i ledningsgruppen. Klas Ingstorp har mer än 25 års erfarenhet från processkemibolaget Perstorp AB, ett bolag med ca SEK 13,5 miljarder i omsättning. Under sina mer än 20 år i chefsbefattningar på Perstorp har Klas varit bland annat 1) Fabrikschef för specialpolyol-tillverkningen […]

Projekt mellan Bioextrax och förpackningsproducent avslutas med möjlighet till återupptagande

Den 19 april 2021 påbörjade Bioextrax AB (publ.) ett projekt med en global topp-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar. Ett första steg i projektet var att Bioextrax skulle producera olika PHA-typer för utvärdering. På grund av bristande leverans från Bioextrax sida väljer förpackningsproducenten att avsluta projektet, men öppnar för en fortsättning när […]

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt med europabaserat bioteknikbolag avseende extraktion av bioplasten PHA

Bioextrax AB (publ.) har ingått ett utvärderingsavtal avseende extraktion av bioplasten PHA med ett mindre europabaserat bioteknikbolag. Den potentiella kunden ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med bolagets egna process för PHA-ackumulation. […]

Årsstämma 2022 och information om utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2022 i Bioextrax AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 28 juni 2022, kl. 14.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 28 april 2022. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: per.hokfelt@gmail.com eller med […]

Bioextrax fördjupar samarbete med ett ledande europeiskt avfallshanteringsbolag avseende hydrolyserat protein från fjädrar

Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har ingått ett avtal om fördjupat samarbete med ett ledande europeiskt avfallshanteringsbolag, som innebär att partnerna gemensamt ska leverera mindre volymer proteinhydrolysat till potentiella slutkunder. Avfallshanteringsbolaget är samma bolag som Bioextrax i det memorandum som publicerades i samband med IPO’n på Spotlight Stock Market år 2020 refererade till som […]

Bioextrax inleder utvärderingsprojekt med ledande europeisk bioplastproducent

Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med en ledande europeisk producent och distributör av biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast (”Bioplastproducenten”). Bioplastproducenten, med ca 250 miljoner euro i omsättning och 600 anställda, ska utvärderar potentialen i att extrahera bioplasten PHA med hjälp av Bioextrax teknologi. Projektet finansieras av Bioplastproducenten. Bioplastproducenten använder idag […]