Bioextrax utvärderingsprojekt med en av världens största godisproducenter tas vidare till nästa fas

Bioextrax AB (publ.) meddelade den 3 maj 2022 att ett utvärderingsprojekt avseende bioplasten PHA hade påbörjats med en av världens största godisproducenter (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 30 miljarder USD) (”Godisproducenten”). Initialt levererade Bioextrax mindre mängder PHA. Då Godisproducentens utvärdering har fallit väl ut har de nu valt att […]

Bioextrax ingår avtal med ett av världens största kosmetikaföretag

Bioextrax AB (publ.) meddelar att det utvärderingsprojekt som har pågått med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik- och hudvårdsföretag (”Kosmetikaföretaget”) har avslutats med positivt resultat och nu resulterat i ett kundfinansierat utvecklingsprojekt. Kosmetikaföretaget kommer att finansiera projektet med ca en halv miljon kronor. Projektet fokuserar på att optimera Bioextrax teknologi för att passa […]

Bioextrax ingår ramavtal för utvärderingar med europeisk bioplastfokuserad distributör och kompounderare

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett utvärderingsavtal med ett ledande europeisk företag som kompounderar och distributerar bioplaster. Avtalet gäller löpande utvärderingar av de olika typer av bioplasten PHA som kan produceras med Bioextrax teknologier och processer, samt mikrofibrer som produceras från fjädrar. Komponderaren är en ledande aktör inom både kompoundering och distribution […]

Bioextrax ingår utvärderingsavtal med Emballator-gruppen avseende PHA-bioplast och mikrofibrer

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett utvärderingsavtal med Emballator-gruppen. Avtalet gäller utvärderingar av en viss typ av bioplasten PHA (så kallad PHBV) samt mikrofibrer som produceras från fjädrar. Emballator-gruppen består av tio företag och finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Koncernen i sin helhet omsätter 1,8 miljarder SEK och har […]

Bioextrax ingår kommersiellt PHA-extraktionsavtal med en nordamerikansk producent av bioplasten PHA

Bioextrax AB (publ) har ingått ett kommersiellt avtal om extraktion av bioplasten PHA med en nordamerikansk PHA-producent. Det handlar om samma nordamerikanska bolag som Bioextrax ingick ett utvärderingsavtal med 25 november 2020. Detta kommersiella PHA-extraktionsavtal ska ses som en del av kundens pågående utvärdering av Bioextrax extraktionsteknologi. Avtalet innebär att PHA-producenten till Bioextrax levererar PHA-innehållande […]

Bioextrax ingår ramavtal för utvärderingar med europeisk bioplastfokuserad komponderare

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett utvärderingsavtal med en ledande europeisk komponderare fokuserad på bioplaster. Avtalet gäller löpande utvärderingar av de olika typer av bioplasten PHA som kan produceras med Bioextrax teknologier och processer, samt mikrofibrer som produceras från fjädrar. Komponderaren är en ledande aktör inom framförallt kompondering av bioplasten PHA, vilket […]