Bioextrax företrädesemission blev fulltecknad

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 9,4 MSEK (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 18 mars 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 25 maj 2023, avslutades den 16 april 2024. 5 363 626 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 102,7 procent av Företrädesemissionen. Därmed behöver […]

Sista dag för teckning i Bioextrax pågående företrädesemission

Imorgon, den 16 april 2024, är sista dagen i teckningsperioden i Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”). Tisdag den 16 april 2024 är sista dagen för deltagande i den pågående företrädesemissionen i Bioextrax AB. Bioextrax vill uppmärksamma aktieägare om att vissa banker kan ha satt en tidigare dag som sista teckningsdag. […]

Teckningsperioden i Bioextrax företrädesemission inleds

Idag inleds teckningsperioden i Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 18 mars 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 25 maj 2023. Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen●      Befintliga aktieägare i Bolaget erhåller fem (5) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tjugoåtta (28) teckningsrätter […]

Bioextrax offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den företrädesemission av aktier om cirka 9,4 MSEK (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 18 mars 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 25 maj 2023, upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”). Memorandumet har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen. MemorandumMemorandumet, tillsammans […]

Styrelsen i Bioextrax beslutar om en företrädesemission om cirka 9,4 MSEK

Styrelsen för Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 25 maj 2023, fattat beslut om att genomföra en nyemission av högst 5 220 331 aktier, motsvarande cirka 9,4 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 1,80 SEK per […]

Bioextrax skriver licensavtal med Konkan Speciality Polyproducts avseende produktion av PHA

Bioextrax AB (publ.) ingick i januari 2023 ett memorandum of understanding (”MoU”) med det indiska företaget Konkan Speciality Polyproducts (www.konspec.com) avseende licensiering av Bioextrax teknologi för produktion av PHA. Bioextrax och Konkan Speciality Polyproducts har idag signerat ett licensavtal som reglerar de kommersiella villkoren för när Konkan Specialty Polyproducts har tagit sitt definitiva investeringsbeslut. Konkan […]

Bioextrax publicerar bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Utvalda finansiella data Fjärde kvartalet (okt–dec) 2023   Rapportperioden (jan–dec) 2023 Nettoomsättning 810 tkr (32) Nettoomsättning 2 056 tkr (395) Rörelseresultat -6 322 tkr (-5 793) Rörelseresultat -21 599 tkr […]

Bioextrax presenterar bokslutsrapport för 2023

Bioextrax AB (publ) offentliggör sitt bokslut för 2023 fredagen den 16 februari 2024. Samma dag klockan 11:00 bjuder bolaget in till en webbsändning med vd Edvard Hall. I slutet av sändningen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen är på svenska. Följ webbsändningen via dator eller mobila enheter. För att anmäla dig till webbkonferensen, vänligen registrera […]

Bioextrax skriver långsiktigt utvecklingsavtal med godisproducent

Bioextrax AB (publ.) meddelar att det har ingått ett långsiktigt utvecklingsavtal (Joint Development Agreement, ”JDA”) med en godisproducent (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 30 miljarder USD) (”Godisproducenten”). Detta är samma godisproducent som de senaste två åren har utvärderat Bioextrax PHA, och som i januari 2024 beställde ytterligare material från […]

Bioextrax erhåller besked om kommande godkännande av patent i USA

Bioextrax AB (publ.) meddelar att det har erhållit ett ”notice of allowance” från det amerikanska patentverket, USPTO, avseende patentansökan för produktion av mikrofiber från fjädrar. Patentet kommer att vara giltigt till 2039. Patentansökan nr. 17/283,575 i USA gäller en ny och biobaserad process för produktion av keratinrika mikrofibrer från fjädrar. I korthet handlar det om […]