Flaggningsmeddelande

Bioextrax AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att bolagets aktieägare Mohamad Takwa genom försäljning av aktier passerat flaggningsgränsen om 5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Bolaget har informerats om att Mohamad Takwa, genom bolaget Ecozyme AB, har minskat sitt innehav under flaggningsgränsen 5 procent. Totalt innehav före transaktionen var 158 259 aktier. Efter transaktionen, […]