Bioextrax valberedning utsedd

Bioextrax valberedning inför årsstämman 2024 är utsedd. I enlighet med årsstämmans instruktion för sammansättning av valberedningen ska Bioextrax valberedning utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna, som önskar delta i valberedningsarbetet, i enlighet med aktieboken per den 30 september varje år, tillsammans med styrelsens ordförande. Baserat på ägarförhållandena den 30 september 2023 har […]

Bioextrax valberedning utsedd

Bioextrax valberedning inför årsstämman 2023 är utsedd. I enlighet med årsstämmans instruktion för sammansättning av valberedningen ska Bioextrax valberedning utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna, som önskar delta i valberedningsarbetet, i enlighet med aktieboken per den 30 september varje år, tillsammans med styrelsens ordförande. Baserat på ägarförhållandena den 30 september 2022 har […]

Valberedningen för Bioextrax AB föreslår Mats Persson som ny styrelseordförande och Per Hökfelt som fortsatt ledamot

Valberedningen i Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har idag meddelat Bolaget att valberedningen kommer att föreslå Mats Persson som ny styrelseordförande för inval vid extra bolagsstämma den 25 april 2022. Richard Tooby har valt att lämna styrelsen för att ge plats åt Mats Persson som ersätter Per Hökfelt som ordförande. Per Hökfelt kommer att […]

Årsstämma 2022 och information om utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2022 i Bioextrax AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 28 juni 2022, kl. 14.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 28 april 2022. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: per.hokfelt@gmail.com eller med […]