Investors

Prospectus / Prospekt

(In Swedish)

(In Swedish)

13 okt. 2022

Bioextrax presentation avseende föreliggande företrädesemission.

Play Video