Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Bioextrax AB (publ.) publicerar härmed årsredovisning för 2023. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) samt på bolagets kontor i Lund. KontakterEdvard Hall, VDTelefon: +46 (0) 736 267 643E-post: edh@bioextrax.com Om ossBioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär […]

Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Bioextrax AB (publ.) (“Bioextrax”) publicerar härmed årsredovisning för 2022. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) samt på bolagets kontor i Lund. Kontakter Edvard Hall, VD Telefon: +46 (0) 736 267 643 E-post: edh@bioextrax.com Om oss Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. […]

Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") publicerar härmed årsredovisning för 2021. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) samt på bolagets kontor (Ideongatan 3A, Lund).     För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Erik Velin Telefon: +46 70 674 21 85 E-post: pev@bioextrax.com   Om Bioextrax Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid […]

Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") publicerar härmed årsredovisning för 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) samt på bolagets kontor (Ideongatan 3A, Lund). Bolagets revisor lämnar en anmärkning i sin revisionsberättelse. Anmärkningen återges nedan i sin helhet: ”Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har avdragen källskatt, mervärdesskatt, debiterad skatt […]

Rättelse: Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

I pressmeddelandet ”Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019” som skickades ut kl 08:30 CET den 27 maj 2020, angavs att det var information som bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning. Så är inte fallet. Nedan följer korrigerat pressmeddelande: Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande […]