Stay updated, find information and news about what is happening in the world of Bioextrax.

Press releases are only available in Swedish

Press releases

  • Alla
  • Nyheter
  • Regulatorisk
  • MAR
Alla
  • Alla
  • Nyheter
  • Regulatorisk
  • MAR
IRNyheterRegulatoriskSvenska

Bioextrax förvärvar uppskalningsanläggning

Read more
IRNyheterRegulatoriskSvenska

Bioextrax AB har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

Read more
BolagsinformationIRNoteringskravNyheter

Bioextrax valberedning utsedd

Read more
BolagshändelseIRNoteringskravNyheter

Bioextrax offentliggör tilläggsdokument inför listbytet till Nasdaq First North Growth Market

Read more
BolagsinformationIRMARNyheter

Edvard Hall utsedd till VD för Bioextrax

Read more
BolagshändelseIRNoteringskravNyheter

Bioextrax erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Read more
BolagsinformationIRNyheterÖvrig bolagsinformation

Bioextrax AB (publ.) erhåller besked om patentgodkännande i Europa

Read more
BolagsinformationIRNoteringskravNyheter

Flaggning i Bioextrax AB (publ)

Read more
BolagshändelseIRNoteringskravNyheter

Bioextrax meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 2022

Read more

Media coverage

Read and watch Swedish and international media’s coverage of Bioextrax

Media-Contact

Per Erik Velin, CEO
pev@bioextrax.com
+46 70 674 21 85

Presentations

Articles

SVT:
Read article »

Ny Teknik:
Read article »

The Chemical Engineer:
Read article »