Bioextrax ingår avtal med ett av världens största kosmetikaföretag

Bioextrax AB (publ.) meddelar att det utvärderingsprojekt som har pågått med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik- och hudvårdsföretag (”Kosmetikaföretaget”) har avslutats med positivt resultat och nu resulterat i ett kundfinansierat utvecklingsprojekt. Kosmetikaföretaget kommer att finansiera projektet med ca en halv miljon kronor. Projektet fokuserar på att optimera Bioextrax teknologi för att passa Kosmetikaföretagets specifika behov, och provinstallera den i Kosmetikaföretagets egna anläggning. Kosmetikaföretaget är samma företag som Bioextrax kommunicerade kring 9 oktober 2020.

Kommuniké från årsstämma den 28 juni 2022 i Bioextrax AB (publ)

Idag, den 28 juni 2022, hölls årsstämma i Bioextrax AB (publ). Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bioextrax AB:s aktier från optionsinlösen registrerade hos Bolagsverket

Idag, den 22 juni 2022, har 203 819 nya aktier till följd av optionsinlösen i Bioextrax AB registrerats hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier efter registrering uppgår till 15 620 889 och aktiekapitalet uppgår till 786 172,359516 SEK. Aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive tecknares depå omkring den 4 juli 2022. 

Bioextrax tillförs cirka 4 MSEK genom optionsinlösen

Den 15 juni 2022 avslutades nyttjandeperioden i Bioextrax AB:s (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i juni 2021. Totalt nyttjades 153 248 teckningsoptioner av serie TO 2, motsvarande en teckningsgrad om cirka 88 procent. Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bioextrax cirka 4 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 13 juni 2022

Den 13 juni 2022 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Bioextrax AB:s (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) emission av units i juni 2021. Nyttjandeperioden löper till och med den 15 juni 2022. Varje teckningsoption av serie TO 2 ger innehavare rätt att teckna en hel och en tredjedels (1 1/3) ny aktie i Bioextrax till en kurs om 19,64 SEK per aktie. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bioextrax (www.bioextrax.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Idag inleds nyttjandeperioden för Bioextrax AB:s teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 1 juni 2022, inleds nyttjandeperioden för Bioextrax AB:s (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i juni 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 15 juni 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en och en tredjedels (1 1/3) aktie i Bioextrax till en kurs om 19,64 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kan Bolaget tillföras cirka 4,57 MSEK före emissionskostnader. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bioextrax (www.bioextrax.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Bioextrax AB meddelar teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 2

Bioextrax AB (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i juni 2021 och vars nyttjandeperiod löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2022. Teckningskursen har fastställts till 19,64 SEK per aktie vilket motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden 13 – 27 maj 2022, vilket motsvarar de tio (10) handelsdagar som avslutades två (2) bankdagar innan nyttjandeperiodens inledande den 1 juni 2022. Vid nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget cirka 4,57 MSEK före emissionskostnader. Teaser och anmälningssedel hålls från och med den 1 juni 2022 tillgängliga på Bioextrax (www.bioextrax.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.