Bioextrax AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) är verksamt inom industriell bioteknik. Bolaget utvecklar olika bakteriebaserade processteknologier baserade på en gemensam plattformsteknologi. Dessa processteknologier producerar med hjälp av industriella avfallsströmmar och restprodukter som råmaterial ett flertal miljövänliga material. Bolagets teknologier möjliggör produktion av bland annat bioplast (PHA), mikrofibrer och hydrolyserade proteiner till djurfoder. Bolaget meddelar idag att Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”).