Bioextrax AB (publ) publicerar emissionsmemorandum

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har publicerat styrelsens memorandum för den nyemission med teckningsperiod 25 mars till 8 april, som föregår Bolagets planerade första handelsdag den 28 april 2020.