Bioextrax AB (publ) utökar ledningsgruppen

Bioextrax AB meddelar idag att Richard Tooby utsetts till Head of Marketing & Sales samt att Emil Bendroth utsetts till CFO på deltid. Förändringarna i ledningsgruppen träder ikraft med omedelbar verkan.